NL EN
DONEER NU!

“Terechte boete voor indirecte verstrekking bier aan minderjarige”

10 februari 2021

“Terechte boete voor indirecte verstrekking bier aan minderjarige” De rechter in Rotterdam heeft een exploitant die een bestuurlijke boete had gekregen wegens overtreding van art. 20, eerste lid, Drank- en Horecawet geen gelijk gegeven.

Het gaat om een Vlaardings café dat ook voor minderjarigen toegankelijk is. Op 28 januari 2019 had de barmedewerkster het druk, maar nog wel goed zicht op iedereen in het café. Toch gaf zij een biertje mee aan een jonge man die dat drankje aan zijn minderjarige broertje gaf. Dit werd gezien door een toezichthouder in het café. Er volgde een bestuurlijke boete in verband met indirecte verstrekking van alcoholhoudende drank aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat hij/zij tenminste 18 jaar is.

Volgens de rechter heeft de exploitant niet aannemelijk gemaakt dat de barmedewerkster niet heeft kunnen zien dat de jongen die het biertje kreeg minderjarig was. In elk geval heeft zij niet gecontroleerd of hij 18 jaar of ouder was. De barmedewerkster zei later dat hij 'lang' was, maar dat betekent - volgens de rechter - niet dat hij overduidelijk 18 jaar of ouder was.

De rechter oordeelt dat op de exploitant van het café een verantwoordelijkheid rust erop toe te zien dat minderjarige personen geen alcoholhoudende dranken kunnen verkrijgen, ook niet indirect. Hij heeft onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat minderjarigen in het bezit van drank komen. Er zijn geen bijzondere omstandigheden die aanleiding geven hier anders over te oordelen. De bestuurlijke boete is dan ook terecht.

Bron: rechtspraak.nl.

Laatste nieuws