NL EN
DONEER NU!

AVMSD: Nederland wil duidelijke randvoorwaarden ter bescherming van jongeren

23 juli 2016

Het kabinet heeft haar standpunt bepaald ten aanzien van het voorstel tot herziening van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten. Daaruit blijkt dat zij voorstander is van de voorgestelde versoepeling van de huidige regels rondom commerciële communicatie voor televisiezenders (reclame, product plaatsing en sponsoring), met behoud van beperkingen voor tabaksreclame en alcoholreclame gericht op jongeren.

Het kabinet kan zich vinden in de versterking van de bescherming van minderjarigen, in het bijzonder het beperken van blootstelling van minderjarigen aan reclame voor alcohol, tabak en aanverwante producten en ongezonde voeding.

Nederland wil v.w.b. de bescherming van minderjarigen een combinatie van co-regulering en media-educatie. Door de zwaarte van de maatregel (keuze van de uitzendtijd of technische barrières, zoals filters, kindersloten of andere voorwaardelijke toegangssystemen) af te laten hangen van het potentiële gevaar, is proportionaliteit gewaarborgd.

Het kabinet vindt dat ter bescherming van minderjarigen bij commerciële communicatie duidelijke randvoorwaarden noodzakelijk zijn, zeker gezien het achterblijven van volwaardige afspraken en naleving daarvan via zelfregulering. In de visie van het kabinet is onduidelijk wat in het voorstel van de Commissie precies wordt bedoeld met 'programma’s waarnaar een significant aantal kinderen kijkt'. Het kabinet vindt dat dit begrip verder moet worden uitgewerkt, om verschillende interpretaties van deze definitie te voorkomen.

fiche-m.b.t.-voorstel-tot-wijziging-richtlijn-audiovisuele-mediadiensten.pdffiche-m.b.t.-voorstel-tot-wijziging-richtlijn-audiovisuele-mediadiensten.pdf (70,2 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl