NL EN
DONEER NU!

VWS besteedde bijna 5 miljoen euro aan alcoholpreventie

18 mei 2022

Uit het Jaarverslag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over 2021 blijkt dat het kabinet € 4,71 miljoen heeft besteed aan het terugdringen van alcoholgebruik.

De toelichting op deze kostenpost luidt:
In 2021 zijn verschillende onderzoeken naar marketing, verkooppunten en prijs opgeleverd en gelet op de demissionaire status van het vorige kabinet zijn rapporten aangeboden aan de Tweede Kamer. De onderzoeken zijn onderdeel van de acties uit het Nationaal Preventieakkoord en laten zien dat maatregelen op voornoemde terreinen effectief kunnen zijn om alcoholgebruik omlaag te brengen.

Op 1 juli 2021 is de Alcoholwet in werking getreden. Hiermee zijn o.a. prijsacties van meer dan 25% en wederverstrekking aan minderjarigen verboden. Ook zijn er regels voor verkoop op afstand. De NVWA rapporteert begin 2022 over de handhaving in 2021 van het verbod op de prijsacties en de regels voor verkoop op afstand. Gemeenten houden toezicht op de leeftijdsgrens en het verbod op wederverstrekking. Verschillende pilots die de vergroting van de naleving van de leeftijdsgrens beogen, hebben vertraging opgelopen door de coronamaatregelen en lopen daarom door in 2022.

In 2021 is uitvoering gegeven aan de campagnes Dranquilo, Zien drinken, doet drinken en IkPas. Een evaluatie van deze campagnes wordt in de loop van 2022 opgeleverd. Deze campagnes hebben als doel het bewustzijn van de schadelijkheid van alcohol maar ook van het eigen drinkgedrag te vergroten.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws