NL EN
DONEER NU!

Trimbos vraagt om aanvullend onderzoek naar hersenschade bij alcoholgebruikende jongeren

3 december 2014

Trimbos vraagt om aanvullend onderzoek naar hersenschade bij alcoholgebruikende jongeren Niet alleen het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP en de Hersenstichting, ook het Trimbos-instituut zet enige kanttekeningen bij het veel besproken onderzoek van Boelema naar hersenschade bij alcoholgebruikende jongeren. De belangrijkste kanttekening is dat de gevolgen van het alcoholgebruik op de hersenen op een indirecte manier zijn gemeten, namelijk middels het presteren op een aantal laboratoriumtaken. Het feit dat er in het onderzoek geen effecten worden gevonden betekent niet automatisch dat er geen schade is. Daarvoor is aanvullend, longitudinaal onderzoek nodig, waarbij de schade aan de hersenen ook op een meer directe manier gemeten wordt (door middel van fMRI of EEG).

Het Trimbos-instituut is van mening dat deze studie geen aanleiding geeft om het beleid te herzien. Zoals uit het bovenstaande blijkt, moet er nog veel meer longitudinaal onderzoek gebeuren naar het effect van alcohol op het ontwikkelende brein van adolescenten.

Ook was de onderliggende argumentatie om het alcoholbeleid aan te passen veel breder dan alleen het verhoogde risico op hersenschade. Jongeren die vroeg beginnen met drinken, ontwikkelen op latere leeftijd eerder problemen met alcohol en lopen meer kans op alcoholafhankelijkheid. Daarnaast lopen jongeren meer risico’s op alcoholvergiftigingen, (verkeers)ongevallen, onveilig seksueel gedrag, zijn ze onder invloed van alcohol vaker betrokken bij vandalisme en uitgaansagressie. Jongeren die vroeg beginnen met drinken presteren over het algemeen slechter op school en verzuimen vaker. Daarnaast wordt ook steeds duidelijker dat alcohol het risico’s op diverse vormen van kanker (zoals bijvoorbeeld, borst, lever en slokdarmkanker) verhoogt. Kortom alcohol is een riskante stof die niet past bij jongeren in ontwikkeling.

Bron: trimbos.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl