NL EN
DONEER NU!

Rechter: dronken bestuurder hoeft schade aanrijding niet te vergoeden

16 oktober 2020

Rechter: dronken bestuurder hoeft schade aanrijding niet te vergoeden Univé kan de schade van een auto-ongeluk niet verhalen op een dronken bestuurder die niet de verzekerde is. Iemand die een auto heeft geleend en met een slok op achter het stuur kruipt, hoeft er namelijk geen rekening mee te houden dat de verzekeraar geen schade zal vergoeden, zo vindt de rechtbank in Noord-Holland.

Een man veroorzaakt in september 2014 een aanrijding met een Suzuki Alto die niet van hem is. Zijn medepassagier loopt door het ongeval letselschade op. Na de aanrijding blijkt de bestuurder te veel gedronken te hebben. Verzekeraar Univé bericht aan de verzekerde dat de schade niet wordt vergoed: in de polisvoorwaarden staat immers vermeld dat de schade niet is verzekerd als de bestuurder niet had mogen rijden omdat hij alcohol heeft gebruikt.

Univé wil de schade op de dronken bestuurder verhalen. Die ziet dat niet zitten en stelt dat de schade niet op hem verhaald kan worden omdat toen hij ging rijden hij zich niet realiseerde dat hij niet verzekerd was. Hij nam aan dat eventuele schade door de verzekering zou worden gedekt

De rechter oordeelt dat geen verhaal mogelijk is op de dronken bestuurder, omdat die niet de verzekeringnemer is, tenzij hij niet te goeder trouw mocht aannemen dat zijn aansprakelijkheid door een verzekering was gedekt. Hij mocht er volgens het oordeel van de rechtbank wel degelijk van uitgaan dat hij was verzekerd. “Gedaagde heeft op de zitting verklaard dat hij niet wist dat in de polisvoorwaarden van de verzekering van Univé staat dat schade niet verzekerd is als een bestuurder niet had mogen rijden omdat hij alcohol heeft gebruikt. Univé heeft dat niet betwist. Er zijn ook geen aanwijzingen dat hij daarvan wel op de hoogte was. Verder zijn er geen feiten en omstandigheden gesteld of gebleken waaruit volgt dat hij niet te goeder trouw mocht aannemen dat de schade door de verzekering zou worden gedekt.”

Uit deze rechtspraak volgt dat niet als feit van algemene bekendheid kan worden beschouwd dat een verzekeraar van een auto geen schade vergoedt als die schade is ontstaan terwijl de bestuurder onder invloed van alcohol was.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2020:8226

Bron: amweb.nl.

Laatste nieuws