NL EN
DONEER NU!

Innovatieve aanpak alcoholgerelateerd uitgaansgeweld in ‘s Hertogenbosch

4 augustus 2016

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft voor 2016 aan de gemeente 's-Hertogenbosch budget beschikbaar gesteld voor de innovatieve aanpak van alcoholgerelateerd uitgaansgeweld in de vorm van een ‘BOApool-proeftuin’.

Het doel van de pilot is om nieuwe inzichten op te doen of binnen een samenwerkingsverband innovatieve en alternatieve toezichtmethodieken een positief effect hebben op alcoholgerelateerd uitgaansgeweld. Het uitgangspunt is om een integrale, creatieve en innovatieve aanpak te realiseren.

Hein Maas, projectleider binnen de gemeente ’s Hertogenbosch, zal over dit project spreken op de Studiedag Alcohol Toezicht 2016 van het Trimbos-instituut.

Bron: lokaalmiddelenbeleid.nl.

Laatste nieuws