NL EN
DONEER NU!

Kamerfracties stellen schriftelijke vragen over voorgenomen wijziging Alcoholbesluit

27 september 2023

Staatssecretaris Maarten van Ooijen heeft eind augustus bij de beide Kamers een ontwerpbesluit tot wijziging van het Alcoholbesluit voorgehangen. De wijziging is een direct uitvloeisel van het amendement Bolkestein. Vier fracties in de Tweede Kamer hebben naar aanleiding van het voornemen van Van Ooijen schriftelijke vragen ingebracht.

De wijziging van het Alcoholbesluit bepaalt dat personen die onmiddellijk leiding geven (lees beheerders) in horecabedrijven – net als nu - verplicht worden getoetst op levensgedrag en bijgeschreven op het aanhangsel bij de vergunning. Gemeenten vinden bijschrijving van deze personen gewenst in het kader van het voorkomen van openbare orde problemen en het tegengaan van ondermijning.

De vragen hebben deels betrekking op het feit dat de nu voorgestelde wijziging ertoe zal leiden dat het Alcoholbesluit in strijd komt met de Alcoholwet. Daarin wordt ná inwerkingtreding van het amendement Bolkestein immers bepaald dat personen die onmiddellijk leiding geven in horecabedrijven niet meer getoetst hoeven te worden.

De fractie van de VVD vraagt om intrekking van het voornemen het Alcoholbesluit te wijzigen, de fractie van GL-PvdA om een voorstel tot wijziging van de Alcoholwet, de fractie van D66 om een mkb-toets en de PVV om een toelichting op de toegevoegde waarde van de wijziging, in het licht van de regeldrukgevolgen.

Bron: tweedekamer.nl.

verslag-van-een-schriftelijk-overleg-over-het-ontwerpbesluit-houdende-wijziging-van-het-alcoholbesluit.pdfverslag-van-een-schriftelijk-overleg-over-het-ontwerpbesluit-houdende-wijziging-van-het-alcoholbesluit.pdf (102 kB)

Laatste nieuws