NL EN
DONEER NU!

Gezondheidsorganisaties doen gezamenlijke oproep om alcoholschade te beteugelen

20 juni 2022

Elf Europese gezondheidsorganisaties hebben vandaag tijdens een bijeenkomst in Oslo een gezamenlijke oproep gedaan om alcoholschade te beteugelen. Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, heeft aan het opstellen van deze zogenaamde Oslo Declaration bijgedragen.

Het gaat om een initiatief van Addictions France, Alcohol Policy Network Europe, Eurocare, European Association for the Study of the Liver, FORUT, Global Alcohol Policy Alliance, Movendi, Norwegian Cancer Society, Standing Committee of European Doctors, United European Gastroenterology en Youth Health Organization. Inmiddels wordt de oproep door andere organisaties ondersteund.

De organisaties doen in de oproep 7 concrete beleidsaanbevelingen:

1. Nationale regeringen en de EU zouden om de doelen gesteld voor 2030 te halen, alcohol moeten reguleren op basis van de WHO’s Global Alcohol Strategy.
2. Nationale regeringen moeten samenwerken om de bewezen effectieve WHO Best Buys en de SAFER beleidsaanbevelingen, gericht op prijs, beschikbaarheid en marketing van alcohol, te implementeren.
3. Regelgeving op EU-niveau moet recht doen aan de publieke steun voor verplichte consumenteninformatie en waarschuwingsetiketten op alcoholproducten.
4. Nationale regeringen en de EU moeten ervoor zorgen dat de beleidsontwikkeling op gezondheidsgebied wordt beschermd tegen bemoeienis door de alcoholindustrie.
5. Nationale regeringen moeten de tarieven van de alcoholaccijnzen baseren op het alcoholgehalte. De tarieven moeten regelmatig worden geïndexeerd.
6. Nationale regeringen moeten de marketing van alcoholhoudende dranken beperken of verbieden, vooral als die gericht is op jongeren en andere kwetsbare groepen.
7. Regeringen moeten de cruciale rol van maatschappelijke organisaties bij het voorkomen en verminderen van alcoholschade erkennen en ondersteunen.

oslo-declaration3.pdfoslo-declaration3.pdf (2,78 MB)

Laatste nieuws