NL EN
DONEER NU!

In memoriam Dr. Evert Dekker

18 mei 2015

In memoriam Dr. Evert Dekker Afgelopen week overleed op 81-jarige leeftijd dr. Evert Dekker, oud-bestuurslid en vrijwilliger van STAP.

Bijna 30 jaar werkte de socioloog Evert Dekker als beleidsambtenaar bij het ministerie van Volksgezondheid, onder meer aan de modernisering van de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg.

Vanuit zijn persoonlijke ervaringen ondervond hij wat er schortte aan de aanpak van het alcoholprobleem. Hij noemde alcoholverslaving ‘de ziekte van de ontkenning’. Evert Dekker zei hierover in De Volkskrant (20 januari 1998): “Het is allang bekend dat alcohol een veel groter probleem vormt dan drugs. Toch gaat er disproportioneel veel geld naar de drugsbestrijding, vanwege de overlast. Dat komt ook doordat de aandacht voor drugs zo prettig afleidt van de alcohol. Want alcohol heeft een positief imago; de mensen erkennen het als een sociaal smeermiddel. Daar moet je dus niet aankomen.”

Na zijn pensionering bleef Evert Dekker zich dan ook inzetten voor aanscherping van het alcoholbeleid. Hij was mede-auteur en redacteur van het door STAP gepubliceerde boek “Beleid onder invloed – Alcoholpreventiebeleid in Nederland”. Het eerste exemplaar van dit boek werd destijds overhandigd aan André Rouvoet. Evert Dekker zat verder maar liefst 6 jaar in het bestuur van STAP. De laatste jaren deed hij als vrijwilliger vertaalwerk voor STAP.

Het bestuur en de medewerkers van STAP zijn Evert Dekker dankbaar voor zijn steun aan en grote betrokkenheid bij de organisatie en het werkterrein van STAP gedurende zo vele jaren.

Ir W.E. van Dalen

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl