NL EN
DONEER NU!

België start discussie over alcoholbeleidsplannen

29 juni 2013

België start discussie over alcoholbeleidsplannen In België gaan alle Ministers en Staatssecretarissen van de federale regering en van de gewest- en gemeenschapsregeringen die deel uitmaken van de Algemene Cel Drugsbeleid, gezamenlijk het schadelijk gebruik van alcohol terugdringen. Er is een ontwerp plan uitgewerkt met 28 concrete maatregelen voor de periode 2014-2018.

Deze maatregelen hebben betrekking op preventie, zorgverlening, reclame, alcohol in het verkeer, alcohol op de werkvloer, alcoholverkoop, gegevensverzameling. Enkele opvallende plannen zijn: een verbod op de verkoop van alcohol in automaten, geen nachtverkoop van sterke drank, een alcoholverkoopverbod langs autosnelwegen en een verbod om alcoholhoudende dranken tegen de forfaitaire prijs aan te bieden en een verbod op tijdelijke prijzenpromoties
Gestart wordt met een inspraakronde.

Bron: health.belgium.be.

alcoholplan-2014-2018.pdfalcoholplan-2014-2018.pdf (748 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl