NL EN
DONEER NU!

VWS informeert gemeenten over wijzigingen Drank- en Horecawet en begeleidende campagnes

10 oktober 2013

VWS informeert gemeenten over wijzigingen Drank- en Horecawet en begeleidende campagnes Staatssecretaris Martin van Rijn heeft middels een brief de gemeenten geïnformeerd over de komende wijzigingen van de Drank- en Horecawet (DHW). De belangrijkste wijziging is de introductie per 1 januari 2014 van één alcoholleeftijd van 18 jaar en de gemeentelijke verplichting om vóór 1 juli 2014 een preventie- en handhavingsplan vast te stellen.

De brief van de Staatssecretaris gaat ook in op het communicatietraject rondom de wetswijziging.

VWS start begin december een campagne om jongeren en hun omgeving (ouders, verkopers, barmedewerkers in sportkantines, etc.) te informeren over de nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar en het feit dat jongeren zelf strafbaar zijn als ze op voor het publiek toegankelijke plaatsen (m.u.v. winkels) alcohol aanwezig hebben. Deze communicatie zal bestaan uit folders die in supermarkten worden uitgedeeld evenals berichtgeving in huis-aan-huis bladen. Het Trimbos-instituut zal alle schoolmaterialen en de publieksinformatie aanpassen.

Daarnaast start medio november een meerjarige (massamediale) campagne met als doel het versterken van de sociale norm dat het normaal is dat je voor je 18de niet drinkt. Dit is een campagne van diverse partijen: Koninklijke Horeca Nederland, de in het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel verenigde supermarkten, KWF Kankerbestrijding, het Longfonds, GGD’en, GGD Nederland, NOC*NSF, het Trimbos-instituut, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), Thuiswinkel.org en de ministeries van V&J, AZ en VWS.

Bron: rijksoverheid.nl.

wijzigingen-drank-en-horecawet.pdfwijzigingen-drank-en-horecawet.pdf (100 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl