NL EN
DONEER NU!

Trimbos-onderzoek naar leeftijdsverificatiesystemen lijkt door VWS beïnvloed

22 januari 2018

Trimbos-onderzoek naar leeftijdsverificatiesystemen lijkt door VWS beïnvloed In 2014 is een rapport van het Trimbos-instituut naar de Tweede Kamer gestuurd waarin (zonder dat de Kamer dat wist) wijzigingen waren aangebracht op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het betrof een onderzoek naar leeftijdsverificatiesystemen.

De wijzigingen die het Trimbos op verzoek van het ministerie had doorgevoerd, gingen over de hoofdconclusie. In het conceptrapport luidde die dat één specifiek systeem om leeftijd te controleren zeer betrouwbaar was. In het eindrapport was de hoofdconclusie opeens veranderd: er was meer onderzoek nodig, omdat er nog niets zinnigs te zeggen was over de effectiviteit van de verschillende systemen.

Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) zet zich al jaren in voor het verbeteren van de leeftijdcontroles, zodat de verkoop van tabak (en ook alcohol) aan jongeren beperkt wordt. Hij verbaast zich erover dat de conclusies in het conceptrapport anders zijn dan die in het eindrapport dat de Kamer te lezen kreeg. "In de conceptversie, die ik nu via Nieuwsuur heb ingezien, staat wel degelijk de conclusie dat één systeem een heel goede score had, namelijk 96 procent." Uit de geheime mail die in 2014 is gestuurd aan het Trimbos, maakt hij op dat er "richting is gegeven door de ambtenaren van het ministerie naar het Trimbos om conclusies aan te passen". Hij vindt die gang van zaken zorgelijk. "Als een onafhankelijk instituut als het Trimbos conclusies trekt, dan moet dat ongefilterd naar de Kamerleden zodat wij zelf conclusies kunnen trekken", aldus Voordewind.

Het ministerie VWS laat weten: "Ambtenaren van VWS hebben in 2014 inhoudelijk gereageerd op een tussentijdse oplevering van een rapport. De inspanningen waren erop gericht om het rapport recht te laten doen aan de gestelde onderzoeksvraag. En de Kamer van een zo goed mogelijk onderbouwde en beargumenteerde rapportage te voorzien.”

Het Trimbos-instituut heeft terugkijkend aangegeven dat deze reacties van VWS op hun conceptrapport geenszins op het terrein kwamen van beïnvloeding van hun eigen wetenschappelijke onafhankelijke oordeel.

Bron: nos.nl.

Laatste nieuws