NL EN
DONEER NU!

Evaluatie EU Alcohol Strategy verschenen

13 augustus 2013

Evaluatie EU Alcohol Strategy verschenen Deze week heeft de Europese Commissie eindelijk de eind vorig jaar uitgevoerde officiële evaluatie van de "EU Alcohol Strategy" openbaar gemaakt. Het document zal medebepalend zijn voor een besluit over het continueren van de activiteiten van de Europese Commissie op dit terrein.

In de evaluatie wordt ingegaan op het nut van twee nieuwe gremia: het "Committee on National Alcohol Policy and Action" (het overleg van de coördinatoren alcoholbeleid van de lidstaten) en het "Alcohol and Health Forum" (het overleg van actieve NGO’s en het bedrijfsleven). Ook is gekeken naar de meerwaarde van de activiteiten van de Commissie zelf. De evaluatie somt ook mogelijke vervolgtrajecten op.

assessment_eu_alcohol_strategy_2012_en_1.pdfassessment_eu_alcohol_strategy_2012_en_1.pdf (2,31 MB)

Laatste nieuws