NL EN
DONEER NU!

STAP steunt Ierland in EU-notificatieprocedure

21 september 2022

STAP steunt Ierland in EU-notificatieprocedure Momenteel loopt er een (nieuwe) notificatieprocedure i.v.m. de Ierse plannen om aangescherpte etiketteringsvoorschriften voor alcoholhoudende dranken in te voeren. Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP heeft richting de Europese Commissie hierop gereageerd.

Het Ierse voorstel verplicht producenten en handelaren op etiketten (of alcoholverpakkingen) de volgende drie waarschuwingen te plaatsen: "Het drinken van alcohol veroorzaakt leverziekte", "Er is een direct verband tussen alcohol en dodelijke kankers" en het alcohol & zangerschapslogo (bijgaand). Er zijn verder regels opgesteld voor de vermelding van de hoeveelheid pure alcohol (in gram), de energetische waarde in kilojoules en kilocalorieën en de verwijzing naar een website met volksgezondheidsinformatie.

Het Ierse parlement heeft in oktober 2018 de Public Health (Alcohol) Act aangenomen. Inmiddels zijn enkele bepalingen van die wet ingevoerd. Het voorstel voor verplichte etikettering, dat ook onderdeel is van die wet, moest echter eerst Europees genotificeerd worden. Dat heeft Ierland destijds ook gedaan, maar de Europese Commissie vond dat Ierland te weinig informatie had verstrekt over de uitvoeringsregels. Daarom heeft Ierland in juni 2022 de Europese Commissie in kennis gesteld van zijn ontwerpverordening waarin de details van de nieuwe verplichting zijn uitgewerkt (zie bijlage). De Commissie is vervolgens een notificatietraject gestart.

STAP steunt de Ierse voorstellen van harte omdat alle consumenten van alcoholhoudende dranken recht hebben op eerlijke, objectieve informatie over de betreffende drank en de mogelijke gezondheidsrisico's. Naast STAP hebben nog 60 andere Europese volksgezondheidsorganisaties hun steun betuigd aan het etiketteringsbeleid dat Ierland voornemens is in te voeren.

Helaas zal er voorlopig geen Europese regelgeving komen om waarschuwingen te plaatsen op alcoholhoudende dranken. Februari jl. heeft de meerderheid van het Europarlement zich daar immers tegen uitgesproken.

notification_draft_2022_441_irl_en.docxnotification_draft_2022_441_irl_en.docx (89,4 kB)

Laatste nieuws