NL EN
DONEER NU!

Reclame voor Hollandse jenever op kosten van de EU

9 juni 2020

Reclame voor Hollandse jenever op kosten van de EU De gedistilleerdbranche krijgt €1,5 miljoen voor een promotiecampagne voor Hollandse jenever in de Verenigde Staten. Het is geld van de Europese Unie dat wordt uitgedeeld door de Nederlandse overheid via de uitvoeringsorganisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Het gaat om EU voorlichtings- en afzetbevorderingsubsidies die in het leven zijn geroepen om Europese landbouwproducten te promoten.

Ondertussen tast de Nederlandse overheid in de buidel om het drankgebruik in te dammen. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid vindt de subsidie daarom ongepast. "Bij ons Nederlandse beleid gericht op het tegengaan van problematisch alcoholgebruik past geen overheidssteun voor de promotie van alcoholhoudende dranken", zegt hij. "Absurd", reageert ook STAP-directeur Wim van Dalen als hem de jenevercampagne ter ore komt. "Het is goed dat hier nu melding van wordt gemaakt. Ik hoop dat er iets mee gebeurt."

SpiritsNL-voorzitter Stassen vindt het echter volkomen logisch dat ook producenten van gedistilleerde drank voor dit soort subsidies in aanmerking komen. "Wij zijn een landbouwproduct. Behalve graan, kan er bijvoorbeeld ook maïs of veenbes in jenever zitten."

Bron: ftm.nl.

Laatste nieuws