NL EN
DONEER NU!

WHO en Unicef: gezondheid kinderen in gevaar onder meer door 'harmful marketing'

19 februari 2020

De gezondheid en het welzijn van kinderen wereldwijd is in gevaar door onder meer klimaatverandering, marketing van schadelijke producten en ongelijkheid. Daarvoor waarschuwen de World Health Organization, Unicef en het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet woensdag. Volgens de organisaties boeken veel landen weinig vooruitgang met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die vijf jaar geleden zijn overeengekomen.

De organisaties waarschuwen onder meer voor marketing gericht op kinderen. Die zorgen ervoor dat kinderen 'enorm worden blootgesteld' aan producten die schadelijk zijn voor hun gezondheid en welzijn, zoals fastfood, dranken met veel suiker, alcohol en tabak. De organisaties gebruiken hiervoor de term 'harmful marketing'.

Omdat de bestaande aanpak niet voldoende is, moeten volgens de organisaties wereldwijd afspraken worden gemaakt over 'harmful marketing' gericht op kinderen. Daarbij zou dan ook moeten worden gekeken naar het mogelijk schadelijke gebruik van sociale media en de verwerking van persoonsgegevens. Deze afspraken zouden opgenomen kunnen worden in een Optioneel Protocol bij het Verdrag van de Rechten van het Kind.

Het advies van de organisaties, getiteld 'A future for the world’s children?', is gebaseerd op nieuw onderzoek naar de leefomstandigheden van kinderen wereldwijd.

Bron: nrc.nl.

WHO en Unicef: gezondheid kinderen in gevaar onder meer door 'harmful marketing'

a-future-for-the-worlds-children.pdfa-future-for-the-worlds-children.pdf (8,22 MB)

Laatste nieuws