NL EN
DONEER NU!

Bestuursorgaan mag meteen exploitatievergunning tijdelijk intrekken

2 mei 2013

BHBW vermeldt op haar website een recente uitspraak van de sector bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland m.b.t. het sanctioneren van overtredingen van o.m. de Drank- en Horecawet.

Uit deze uitspraak kan worden opgemaakt dat het bij diverse overtredingen van de Drank- en Horecawet en/of de Opiumwet die als ernstig kunnen worden aangemerkt, het geoorloofd is dat het bestuursorgaan gelijk overgaat tot bestuursrechtelijk sanctioneren (i.c. tijdelijk intrekken van de exploitatievergunning).

Bron: BHBW.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl