NL EN
DONEER NU!

Veegwet VWS 2013 repareert Drank- en Horecawet 2013

12 december 2013

Veegwet VWS 2013 repareert Drank- en Horecawet 2013 De vorige week door de Eerste Kamer aangenomen Veegwet VWS 2013 repareert enige onvolkomenheden in de Drank- en Horecawet 2013.

Het betreft bijvoorbeeld een ‘verdwenen’ artikellid (artikel 4, zesde lid), een verkeerde artikelopsomming (artikel 35) en een vergeten overgangsbepaling (artikel 48a). De wijzigingen zullen met terugwerkende kracht t/m 1 januari 2013 in werking treden.

Hieronder de integrale tekst van de Drank- en Horecawet 2013 zoals die gaat luiden.

drank--en-horecawet-1-1-2013-incl.-veegwet-vws-2013.pdfdrank--en-horecawet-1-1-2013-incl.-veegwet-vws-2013.pdf (151 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl