NL EN
DONEER NU!

Zorgen over mogelijke verruiming Drank- en Horecawet

8 juni 2018

Zorgen over mogelijke verruiming Drank- en Horecawet De VVD beoogt via een wetsvoorstel het aantal verkoop- en verkrijgpunten van alcohol te vergroten door ‘blurring’ toe te staan. Een Kamermeerderheid dreigt. Verslavingskunde Nederland (netwerk van instellingen van verslavingszorg, kenniscentra, cliëntenorganisaties en GGZ Nederland) reageert kritisch, net als staatssecretaris Paul Blokhuis. Zij geven aan geen voorstander te zijn van “het bijna ongelimiteerd laten groeien van het aantal plekken waar je alcohol kunt krijgen, zeker nu de gezondheidsrisico’s van alcoholgebruik steeds duidelijker worden."

Alcoholgebruik is een van de belangrijkste gezondheidsproblemen in ons land en het is daarom belangrijk om met elkaar het alcoholgebruik verder te terug te dringen. Het Nationaal Preventieakkoord is onderdeel van dit proces en de afspraken die deelnemende partijen aan het maken zijn, zijn hierbij van belang. Het is essentieel om in elk geval de bewezen meest effectieve maatregelen te nemen.

Uit tal van wetenschappelijke studies blijkt dat uitbreiding van het aantal locaties waar alcohol beschikbaar is, risico’s heeft voor de volksgezondheid. Een beperking van het aantal alcoholverkooppunten wordt geadviseerd en de bestaande duidelijke wettelijke regels met betrekking tot de verkoop van alcohol moet gehandhaafd worden. Dus geen wijn of bier bij de kapper of kledingwinkels, geen proeverijen in supermarkten en geen verkoop van kratten bier in de horeca. Gezien de toegenomen kennis over de gezondheidsrisico’s is er geen reden voor versoepeling van de wetgeving.

De aanpak van alcoholmisbruik van de afgelopen jaren was gebaseerd op een stevig wetenschappelijk fundament. Centraal in de aanpak stond het beperken van de beschikbaarheid van alcohol, bijvoorbeeld door verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol. Ook het de-normaliseren van alcohol in de thuissituatie voor jongeren was een belangrijke pijler. Deze maatregel is volgens de betrokken partijen weer een stap achteruit.

Bron: ggznederland.nl.

Laatste nieuws