NL EN
DONEER NU!

Verplichte verkeerscursus voor snor- en bromfietsers die onder invloed rijden

6 december 2018

Verplichte verkeerscursus voor snor- en bromfietsers die onder invloed rijden Vandaag presenteert het kabinet de gezamenlijke visie op veilig verkeer in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV). In het rapport wordt onder meer ingegaan op maatregelen die genomen kunnen worden om het aantal mensen dat onder invloed rijdt verder te beperken. Concrete acties en maatregelen worden opgenomen in landelijke en regionale uitvoeringsplannen.

Volgens het kabinet zorgt verhoging van de (subjectieve) pakkans voor een daling in het aantal bestuurders dat onder invloed rijdt. Rijden onder invloed blijft dan ook een prioriteit binnen de verkeershandhaving door de politie. Hiernaast geldt het uitgangspunt dat bij iedere staandehouding een blaastest wordt gedaan.

Naast de strafrechtelijke maatregelen zijn er bestuursrechtelijke maatregelen voor alcohol­ en drugsovertredingen die door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen worden opgelegd. De grens voor het psychiatrisch onderzoek naar alcoholafhankelijkheid wordt verlaagd, waardoor een grotere groep alcoholgebruikers bij een positieve score minimaal een jaar niet mag rijden.

Ook zullen de bestuursrechtelijke maatregelen worden uitgebreid voor bromfietsers, snorfietsers en brommobielbestuurders. Zo kunnen zij bij rijden onder invloed verplicht op cursus worden gestuurd. Nu nog kan dat alleen als zij ook in het bezit zijn van een autorijbewijs.

In 2017 waren er 613 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren. Dit is een lichte afname ten opzichte van 2016, toen 629 mensen in het verkeer omkwamen. Het aantal ernstig verkeersgewonden in 2017 wordt geschat op 20.800. In 2016 waren dat er 21.400.

Bron: rijksoverheid.nl.

strategisch-plan-verkeersveiligheid-2030.pdfstrategisch-plan-verkeersveiligheid-2030.pdf (5,43 MB)

Laatste nieuws