NL EN
DONEER NU!

Kabinet stelt hoger belastingtarief voor op frisdrank, alcoholvrij en licht bier

20 september 2022

Overeenkomstig het Coalitieakkoord stelt het kabinet in het Belastingplan 2023 voor om een suikertaks in te voeren en daartoe de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken (inclusief alcoholvrij bier) in 2 stappen te verhogen, in eerste instantie van €8,83 per hectoliter naar €20,20 en in tweede instantie naar €22,67. Mineraalwater wordt op termijn daarvan uitgezonderd.

Het laagste tarief in de bieraccijns komt overeen met het tarief van de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en alcoholvrij bier. Om ervoor te zorgen dat voor lichte alcoholhoudende bieren minimaal eenzelfde tarief blijft gelden als voor frisdrank en alcoholvrij bier, zal het laagste accijnstarief op alcoholhoudend bier in 2023 en in 2024 met dezelfde bedragen worden verhoogd als het tarief op alcoholvrije dranken en alcoholvrij bier.

In de praktijk betekent dat, dat alcoholhoudend bier met een Platogehalte lager dan 7° volgend jaar een accijnstarief zal hebben van € 20,20 en dat alcoholhoudend bier met 3% alcohol of minder in 2024 een accijnstarief zal hebben van € 22,67. De wijziging in 2024 valt samen met de nieuwe manier van berekening van de bieraccijns. Die wijzigt dan van graden Plato naar volumeprocenten alcohol. Er komt voor alcoholhoudend bier één bieraccijnstarief op basis van het alcoholgehalte (€7,49 per hectoliter per volumeprocent alcohol). De vier bieraccijnscategorieën die thans gebruikt worden, komen dan te vervallen.

Bron: rijksoverheid.nl.

tarieven24.pdftarieven24.pdf (89,7 kB)

Laatste nieuws