NL EN
DONEER NU!

Alcoholpoli-project afgerond; aanpak financieel geborgd

19 juni 2015

Alcoholpoli-project afgerond; aanpak financieel geborgd Om alcoholschade bij jongeren te voorkomen is in 2008 – op initiatief van onder anderen Nico van der Lely, kinderarts in Delft - in het kader van een project een protocol ontwikkeld gericht op de nazorg in zogenaamde alcoholpoli’s van jongeren tot 18 jaar die met een alcoholintoxicatie in een ziekenhuis opgenomen zijn geweest. Die aanpak is inmiddels effectief gebleken.

Op de alcoholpoli’s wordt, samen met jongeren en hun ouders ingezet op het voorkomen van herhaling. De nazorg bestaat uit een onderzoek door een kinderarts en een psycholoog, screening op onderliggende problemen en cognitieve gevolgen. Zo nodig wordt de jongere neuropsychologisch onderzocht en/of doorverwezen naar de jeugdzorg of de ggz. De multidisciplinaire aanpak binnen het ziekenhuis en de laagdrempeligheid van het project, door in het ziekenhuis zelf een nazorgtraject aan te bieden, bleken belangrijke succesfactoren.

Het project, dat onderdeel was van het Partnership Vroegsignalering Alcohol, is eind 2014 afgerond. Inmiddels werken 12 ziekenhuizen met dit protocol en hebben verschillende instellingen in de verslavingszorg hun protocol op deze werkwijze afgestemd. Per 1 januari 2016 is deze werkwijze financieel geborgd door onder meer de opname van de medisch-psychologische verrichtingen in de bestaande (somatische) DBC/DOT alcoholintoxicatie Jeugd.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl