NL EN
DONEER NU!

Schippers informeert Kamer over wijziging Drank- en Horecawet

19 januari 2012

Minister Edith Schippers (VWS) heeft vragen beantwoord van het Kamerlid Straus (VVD) over de voorbereiding van gemeenten op de wijziging van de Drank- en Horecawet (DHW).

Uit de antwoorden blijkt dat de wijziging van de DHW in werking zal treden drie maanden na aanvaarding van het wijzigingsvoorstel door de Eerste Kamer. Bovendien meldt de minister dat er een handreiking komt die gemeenten ondersteunt bij het opzetten van een handhavingsbeleid en bij de implementatie van de nieuwe taken in de gemeentelijke organisatie. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit is verder volop bezig zich voor te bereiden op de overdracht van kennis en expertise op het gebied van handhaving en toezicht. Daartoe is een Expertisecentrum opgezet waar gemeenten terecht kunnen met vragen en voor advies.

Volledige tekst hier te downloaden.

Laatste nieuws