NL EN
DONEER NU!

Deze weken beslissen gemeenten over 'Laat ze niet (ver)zuipen!'

10 oktober 2016

Nut en noodzaak van de Zeeuwse alcoholcampagne 'Laat ze niet (ver)zuipen!' komt deze weken in de dertien colleges van burgemeester en wethouders aan de orde. Ze beslissen over een nieuwe bijdrage aan de campagne voor de komende zes jaar.

"De stapavonden, preventieprogramma’s en andere onderdelen van de campagne hebben effect", zegt de Goese burgemeester René Verhulst. Een voorbeeld daarvan is het stijgen van de leeftijd waarop jongeren voor het eerst alcohol drinken: van 14,6 naar 15,1 jaar. Bovendien is het percentage 15-jarigen dat wel eens alcohol drinkt gedaald van 80% in 2007 naar 72% dit jaar, zijn er minder 'bingedrinkers' (34% tegenover 44%) en is het aantal jongeren dat moet worden opgenomen op de alcoholpoli van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis stabiel. Verhulst: "We willen die succesvolle aanpak voortzetten en verbreden."

Bron: internetbode.nl.

Laatste nieuws