NL EN
DONEER NU!

Rechter: Horeca kan hoofdinkomstenbron zijn van paracommercieel bedrijf

19 september 2023

Rechter: Horeca kan hoofdinkomstenbron zijn van paracommercieel bedrijf De burgemeester van Breda heeft een paracommerciële horecavergunning verleend aan een coöperatie die muziekruimtes verhuurt en evenementen organiseert gericht op jeugd, cultuur en welzijn. Een commercieel bedrijf gaat hiertegen in beroep.

Beide bedrijven opereren in hetzelfde verzorgingsgebied en zijn in hetzelfde marktsegment werkzaam, waardoor zij rechtstreeks met elkaar concurreren.

De klager geeft aan dat de coöperatie niet is aan te merken als paracommercieel bedrijf. Het zou evenementen organiseren die niks te maken hebben met jeugd, cultuur of welzijn. Bovendien is de horeca de hoofdinkomstenbron van de coöperatie.

De rechter is van oordeel dat de definitiebepaling van een paracommercieel bedrijf zoals opgenomen in de Alcoholwet niet inhoudt dat de inkomsten die worden gegenereerd uit horeca, niet de hoofdinkomstenbron mogen zijn.

De rechter is verder van oordeel dat de burgemeester de coöperatie terecht heeft aangemerkt als paracommercieel bedrijf. De burgemeester heeft zich bij de vergunningverlening gebaseerd op hetgeen is opgenomen in het handelsregister, de oprichtingsakte en het strategisch lange termijnplan. Er waren ook geen weigeringsgronden voor de vergunning. Indien geen sprake is van weigeringsgronden, moet de vergunning worden verleend.

Het beroep van het commerciële bedrijf is volgens de rechtbank ongegrond. De burgemeester heeft de vergunning terecht verleend.

Bron: rechtspraak.nl.

Laatste nieuws