NL EN
DONEER NU!

Eén op de 20 jongeren in Justitiële Jeugdinrichtingen drinkt in inrichting

17 december 2022

Ongeveer 5% van 100 ondervraagde jongeren die in een Justitiele Jeugdinrichting (JJI) zijn geplaatst heeft de afgelopen maand in de inrichting gedronken. Dat blijkt uit een onderzoek naar middelengebruik en -beleid in JJI’s. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Trimbos-instituut in het kader van het zogenaamde EXPLORE-onderzoek.

Bijna negen op de tien jongeren (86%) heeft ooit alcohol gedronken en één op de tien (10%) deed dit de afgelopen maand. Ongeveer de helft van de jongeren die in de afgelopen maand hebben gedronken, deed dit in de inrichting. Alle jongeren die in de afgelopen maand hebben gedronken, deden dit al voordat zij in de inrichting werden geplaatst. Ook geven zij bijna allemaal aan dat ze minder zijn gaan drinken sinds ze in de inrichting zitten.

Daarnaast is onder medewerkers van vijf JJI’s onderzoek gedaan naar middelenpreventie en -beleid in de inrichting. Daarin gaf 54% van de ondervraagde medewerkers aan dat er bij de organisatie waar zij werken een formeel middelenbeleid is. Hierbij ging het vaak om een beleidsprotocol met regels over middelengebruik (96%) en om rookbeleid (85%). Volgens een groot deel van deze respondenten (81%) worden jongeren aangemoedigd om te stoppen of te minderen met middelengebruik. Hierbij werd het programma Brains4Use een aantal keer expliciet genoemd.

De medewerkers geven een wisselend beeld over de mate waarin het middelenbeleid wordt nageleefd. Er worden vooral knelpunten ervaren door personeelstekorten of -wisselingen, beleid dat te weinig bekend of niet passend is, te veel nadruk op straffen, te weinig maatwerk en hoge kosten voor testlaboratoria.

preventie-en-gebruik-middelen-jeugdinrichtingen---explore-onderzoek.pdfpreventie-en-gebruik-middelen-jeugdinrichtingen---explore-onderzoek.pdf (2,88 MB)

Laatste nieuws