NL EN
DONEER NU!

Meeste minderjarigen krijgen in Noord-Holland Noord toch drank mee

29 november 2022

In opdracht van de 16 gemeenten in Noord-Holland Noord heeft een extern bureau recentelijk onderzoek gedaan naar de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar bij verschillende alcoholverkooppunten in de regio.

In totaal zijn bijna 700 verkooppunten bezocht. Slechts 37,6% van de jongeren onder de 18 kreeg géén alcohol mee bij die verkooppunten. Deze nalevingscijfers liggen rond het landelijk gemiddelde van 39,4% (2022).

De mate van naleving van de wettelijke grens van 18 jaar was het hoogste bij slijterijen (67,6%), gevolgd door supermarkten (61,6%). Het meest opmerkelijk was de slechte naleving bij sportkantines (12,9%). In 2019 scoorden de kantines nog 75%. Belangrijk dus om samen met de sportkantines te zoeken naar manieren om deze naleving te verbeteren.

“De resultaten vallen eerlijk gezegd tegen. Het is nog steeds te makkelijk om onder de 18 jaar aan alcohol te komen. Laat deze resultaten voor alle betrokkenen, zowel gemeenten als verkooppunten, een stimulans zijn om meer te doen aan bewustwording, preventie en handhaving. Belangrijk daarbij is dat we lokaal in gesprek gaan met de verenigingen, supermarkten, slijterijen en horeca met de centrale vraag: ‘Hoe kunnen we het beter doen?’. We kunnen de alcoholverstrekkers al veel bieden, zoals trainingen voor het personeel of de vrijwilligers, dus maak daar vooral gebruik van.” benoemt Toon Mans, bestuurlijk trekker van ‘In Control of Alcohol & Drugs’ en burgemeester van Castricum.

Bron: ggdhollandsnoorden.nl.

Laatste nieuws