NL EN
DONEER NU!

Aanpassing Alcoholregeling i.v.m. aanwijzing uitzendkrachten als NVWA toezichthouder

20 juli 2023

Staatssecretaris Maarten van Ooijen heeft bekend gemaakt dat de Alcoholregeling zal worden aangepast op het moment dat de wijzigingen van de Alcoholwet o.g.v. de Verzamelwet VWS 2022 in werking treden.

De wijziging strekt ertoe dat ook niet-ambtenaren die voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit werkzaam zijn, als toezichthouder kunnen optreden.

Het gaat om mensen die anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit zijn aangesteld. Bijvoorbeeld uitzendkrachten die werken via inhuurovereenkomsten. Deze medewerkers worden nu aangewezen als onbezoldigde ambtenaren via speciale aanwijzingsbesluiten. Met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zijn dergelijke constructies bemoeilijkt. Vandaar deze wijziging van de Alcoholregeling.

Bron: officiëlebekendmakingen.

Laatste nieuws