NL EN
DONEER NU!

Commissie Europarlement akkoord met zelf- en coregulering kindermarketing

25 april 2017

Commissie Europarlement akkoord met zelf- en coregulering kindermarketing De leden van het Cultuur- en onderwijscommissie van het Europees Parlement (CULT) hebben vandaag ingestemd met het voorstel tot wijziging van de regels rond marketing gericht op kinderen in de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMSD). Die richtlijn regelt op Europees niveau alle televisiediensten (zowel tv-omroepdiensten als on-demand tv).

De Europarlementariërs hebben ingestemd met zelf- en coregulering van de kindermarketing voor ongezond voedsel en alcohol, en niet voor regulering middels wetgeving, waartoe vele gezondheidsorganisaties opgeroepen hadden. Eurocare, de Europese alliantie van NGO's op het terrein van alcoholpreventie en –beleid, betreurt dit zeer en roept de Lidstaten op niet in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen op dit punt.

Ook de European Public Health Alliance betreurt de uitkomst van de stemming: “Het is jammer dat de parlementariërs van CULT onvoldoende rekening hebben gehouden met de volksgezondheidsaspecten van dit voorstel.”

Bronnen: eurocare.org en epha.org.

Laatste nieuws