NL EN
DONEER NU!

Landelijke nota gezondheidsbeleid verschenen

25 mei 2011

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de nieuwe Landelijke nota gezondheidsbeleid “Gezondheid dichterbij” naar de Tweede Kamer gezonden. De vijf speerpunten uit de Preventienota 2006, de vorige versie van de Landelijke nota gezondheidsbeleid (overgewicht, diabetes, depressie, roken en schadelijk alcoholgebruik) worden vastgehouden, maar het accent komt bij dit kabinet vooral op bewegen te liggen. Eén van de uitgangspunten van het nieuwe gezondheidsbeleid is dat als het om leefstijl gaat, de overheid mensen zo min mogelijk wil voorschrijven wat ze wel of niet mogen. Mensen beslissen zelf over hun leefstijl. Deze beleidsomslag gaat gepaard met nieuw subsidiebeleid. Zo zullen er geen algemene massamediale campagnes meer worden gevoerd. Het budget voor preventie- en leefstijlonderzoek wordt teruggebracht en er wordt gestopt met onderzoek dat onvoldoende praktisch toegepast kan worden. Op leefstijlbeleid wordt zo vanaf 2014 € 18 miljoen structureel bespaard. Verder kiest zij in plaats van subsidiering van leefstijlprojecten voor investeringen in sport en bewegen in de buurt.

De nota en de aanbiedingsbrief vindt u op de website van de rijksoverheid.

Laatste nieuws