NL EN
DONEER NU!

Amsterdam: alcoholgebruik belangrijkste reden voor doorverwijzing leerlingen

22 november 2012

Amsterdam: alcoholgebruik belangrijkste reden voor doorverwijzing leerlingen Het ministerie van VWS heeft in juni 2012 geld beschikbaar gesteld om in het voortgezet onderwijs in de 4e klas een extra Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) te houden, het zogenaamde ‘pubergesprek'. De Gemeente Amsterdam heeft vooruitlopend daarop voor het schooljaar 2011/2012 al geld beschikbaar gesteld voor een pilot met dit extra PGO. Uit de pilot blijkt dat alcoholgebruik de belangrijkste reden voor doorverwijzing van leerlingen is.

Bij het pubergesprek vullen leerlingen een vragenlijst over hun gezondheid in en worden ze gemeten en gewogen. Als de resultaten daar aanleiding toe geven, worden de scholieren doorverwezen voor een consult met een arts of verpleegkundige. Uit de pilot blijkt dat VMBO leerlingen vaker een consult nodig hebben (61%) dan HAVO/VWO leerlingen (31%). De reden voor de doorverwijzing was in de meeste gevallen (29%) een vermoeden van problematisch alcoholgebruik.

Bron: gezond.amsterdam.nl.

Laatste nieuws