NL EN
DONEER NU!

Leerlingen op het voorgezet onderwijs drinken minder

5 juli 2016

Leerlingen op het voorgezet onderwijs drinken minder Steeds minder jongeren op het voortgezet onderwijs drinken alcohol, roken tabak of beginnen met het gebruik van cannabis. Deze ontwikkelingen komen naar voren uit de studie Jeugd en Riskant Gedrag 2015 van het Trimbos-instituut die staatssecretaris Martin van Rijn vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Uit de cijfers blijkt dat jongeren de afgelopen jaren veel minder zijn gaan drinken. In 2011 had 66% van de 12 t/m 16-jarige scholieren ooit alcohol gedronken, in 2015 was dit gedaald naar 45%. De daling in de alcoholconsumptie doet zich nagenoeg in alle leeftijdsgroepen voor. Oók de 16-jarigen hebben hun drinkgedrag aangepast.

Had in de hele periode tussen 1999 en 2011 een stabiele driekwart van de 16-jarigen in de afgelopen maand gedronken, in 2015 was dit gedaald naar 59%. In de gehele afgelopen zestien jaar rapporteerde rond de 70% ooit dronken te zijn geweest, in 2015 was dit gedaald naar 55%. Ook halveerde het percentage 16-jarige jongeren dat 20 of meer glazen in een weekend drinkt van 12% naar 6%.

Alhoewel minder scholieren van 12 t/m 16 jaar alcohol drinken, is het drankgebruik van de groep die wél drinkt fors, vooral in het weekend.

Jongeren krijgen hun alcohol nog geregeld van vrienden en ouders. Maar liefst een kwart van de drinkende scholieren van 12 t/m 16 jaar (26%) gaf aan de alcohol meestal van de ouders te krijgen, dit was in 2011 nog 16%.

Bron: rijksoverheid.nl.

jeugd-en-riskant-gedrag-2015-_1.pdfjeugd-en-riskant-gedrag-2015-_1.pdf (13,2 MB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl