NL EN
DONEER NU!

Kabinet betreurt het dat EC geen verhoging minimum accijnstarieven voorstelt

23 juli 2018

Kabinet betreurt het dat EC geen verhoging minimum accijnstarieven voorstelt Het kabinet heeft de Tweede Kamer recent laten weten wat het standpunt is t.a.v. het Commissie-voorstel tot wijziging van de accijnsstructuurrichtlijn alcohol en alcoholhoudende dranken. Daaruit blijkt dat het kabinet graag had gezien dat de Commissie een verhoging van de minimum accijnstarieven had voorgesteld.

Hiervoor is echter onvoldoende steun te verwachten en besluitvorming over accijns vindt plaats bij unanimiteit. Nederland ziet het als een gemiste kans dat niet wordt voorgesteld de minimumtarieven te verhogen om te bereiken dat de tarieven van de lidstaten dichter bij elkaar komen mede ter voorkoming van ongewenste grenseffecten.

Nederland kan zich vinden in de voorstellen van de Commissie om bepalingen uit de richtlijn te verduidelijken. Enkele bepalingen die worden uitgebreid betreffen kan-bepalingen. Zo passen we in Nederland niet de mogelijkheid toe van een verlaagd tarief voor producenten van ethylalcohol. Het kabinet is ook niet voornemens een verlaagd tarief te introduceren voor kleine ciderbereiders. Met betrekking tot de onderhandelingen in Brussel zal het kabinet zich niet verzetten tegen het opnemen van deze mogelijkheid.

Nederland ziet niet de toegevoegde waarde in voor het afgeven van een certificaat voor kleine brouwerijen of kleine ciderbereiders. Dat leidt tot meer administratieve lasten in de uitvoering. Zolang het kabinet de toegevoegde waarde niet inziet, zal Nederland zich tijdens de onderhandelingen in Brussel verzetten tegen dit certificaat.

Bron: officiëlebekendmakingen.

Laatste nieuws