NL EN
DONEER NU!

Strenge inrichtingseisen blijven gelden voor horeca

16 januari 2017

Strenge inrichtingseisen blijven gelden voor horeca Minister Blok heeft bij de Kamer een concept-Besluit voorgehangen waardoor duidelijk wordt dat enkele bepalingen die uit het Bouwbesluit worden geschrapt, maar wel in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet (Besluit DHW) staan, voor horecapanden blijven gelden.

Eerder is al gesignaleerd dat er een knelpunt voor de horeca is bij de samenloop tussen de eisen uit het Bouwbesluit 2012 en die uit het Besluit DHW. Het Besluit DHW stelt, onverminderd het Bouwbesluit 2012, een aantal bouwkundige eisen aan drank- en horeca-inrichtingen waarin een horecabedrijf wordt uitgeoefend. Daardoor komt het in de praktijk voor dat ondernemers ondanks uitvoering van werkzaamheden conform het Bouwbesluit 2012 alsnog hun zaak niet in gebruik mogen nemen omdat niet is voldaan aan het Besluit DHW. Dat besluit geeft vooral zwaardere eisen voor ventilatie, plafondhoogtes en sanitair.

Met dit wijzigingsbesluit zijn enkele relevante eisen voor ventilatie, plafondhoogtes en sanitair in het Bouwbesluit 2012 geschrapt, maar wordt tegelijkertijd helder gemaakt dat de eisen die staan in het Besluit DHW van toepassing blijven. Daardoor is er geen misverstand meer bij horeca-ondernemers of zij aan deze eisen moeten voldoen.

Zie ook eerder bericht hierover.

besluit-houdende-wijziging-van-het-bouwbesluit-2012-inzake-afstemming-met-het-besluit-eisen-inrichtingen-drank--en-horecawet.pdfbesluit-houdende-wijziging-van-het-bouwbesluit-2012-inzake-afstemming-met-het-besluit-eisen-inrichtingen-drank--en-horecawet.pdf (124 kB)

Laatste nieuws