NL EN
DONEER NU!

RIVM: ‘Maatregelen om ongezonde leefstijl aan te pakken onvoldoende’

21 november 2018

Vrijdag presenteert staatssecretaris Blokhuis het Nationaal Preventieakkoord. Maar de doelen om overgewicht en drankmisbruik te voorkomen worden niet gehaald. Dat zegt het RIVM dat de plannen doorrekende. Alleen voor het ontmoedigen van roken zijn de "ambities mogelijk realiseerbaar".

Bij overmatig alcoholgebruik ziet het RIVM een kloof tussen ingrepen waarvan bekend is dat ze werken en de vrijblijvende afspraken uit het akkoord. Het valt op dat die "vooral in termen van proces en weinig in termen van output zijn geformuleerd, waardoor de impact op alcohol-inname niet kwantificeerbaar is." Ook hier is de conclusie: het pakket is onvoldoende om de ambities te realiseren.

In de brief aan de Tweede Kamer bij het akkoord zal Blokhuis aanvullende maatregelen aankondigen. Zo wil hij korting op alcohol beperken tot maximaal 25% van de reguliere prijs. Hij krijgt in de coalitie geen steun om blurring – drankverkoop buiten de geëigende verkoopkanalen – een halt toe te roepen. Eerder uitgelekte plannen, zoals het verhogen van de alcoholaccijnzen, hebben het akkoord ook niet gehaald.

Bron: nrc.nl.

quickscan-mogelijke-impact-preventieakkoord_rivm_nov-2018.pdfquickscan-mogelijke-impact-preventieakkoord_rivm_nov-2018.pdf (230 kB)

Laatste nieuws