NL EN
DONEER NU!

Mondelinge vragen over uitspraken procureur-generaal Penn-te Strake op STAP-congres

25 september 2013

Mondelinge vragen over uitspraken procureur-generaal Penn-te Strake op STAP-congres Tijdens het mondelinge vragenuur van 24 september jl. heeft Kees van der Staaij aan de minister van Veiligheid en Justitie vragen gesteld over de toespraak van procureur-generaal Annemarie Penn-te Strake van het landelijk openbaar ministerie (OM) op het STAP-congres Lokaal Toezicht Drank- en Horecawet.

In haar toespraak meldde mevrouw Penn-te Strake dat de plannen van het kabinet om wettelijk te regelen dat er zwaarder bestraft kan worden bij agressie onder invloed van drank, in de praktijk door de rechters van tafel zijn geveegd.
Minister Opstelten antwoordt hierop dat het OM het betreffende wetsvoorstel - dat zeer binnenkort wordt ingediend - steunt. “De procureurs-generaal en ik zijn het dus volstrekt eens”. Over uitspraken van rechters wil de minister als zodanig geen uitspraak doen, want “de rechters hebben in dit land hun eigen onafhankelijke positie”.

Bron: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl