NL EN
DONEER NU!

Minister gaat bij Commissie aandringen op alcoholpreventievoorstellen

17 april 2024

Minister gaat bij Commissie aandringen op alcoholpreventievoorstellen Vandaag heeft de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van de Tweede Kamer met minister Pia Dijkstra van VWS gesproken over de agendapunten van de EU-Gezondheidsraad van 23 en 24 april a.s.

Op de agenda van de EU-Gezondheidsraad staat een gedachtewisseling over preventie van niet-overdraagbare ziekten. Daarbij zal het het Europe’s Beating Cancer Plan (EBCP) uit 2021 dienen als kapstok voor een discussie over primaire preventie van kanker. Het gaat hierbij o.a. om maatregelen die herziene of nieuwe EU-wetgeving betreffen, zoals op het terrein van prijs (alcohol- en tabaksaccijns), etikettering, reclame en productvereisten. Diverse in 2021 door de Commissie aangekondigde initiatieven op dit terrein zijn onder Ursula von der Leyen niet gerealiseerd.

Tijdens het Kamerdebat vraagt Daniëlle Jansen (NSC) aan de minister hoe het staat met enkele specifieke Europese wetgevingstrajecten op het terrein van preventie. Zo wil zij weten waarom de bepalingen omtrent alcoholreclame uit de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten in Nederland niet in een formele wet zijn opgenomen. Ook stelt zij een vraag over het initiatief van de Europese Commissie in het EBCP om de Europese eisen t.a.v. alcoholetiketten strenger te maken. Dat is één van de niet gerealiseerde voornemens van de huidige Europese Commissie. Tot slot vraagt zij hoe het staat met het voorstel van het Special Committee on Beating Cancer om alcoholreclame aan te pakken bij sportevenementen waar veel minderjarigen zijn.

Wat betreft de vraag over de wijze waarop de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten in Nederland geïmplementeerd is, gaf de minister aan dat Nederland zich houdt aan de alcoholreclameregels die in deze richtlijn staan, zoals het verbod op commerciële alcoholreclame gericht op minderjarigen. De minister vindt het geen probleem dat e.e.a. in Nederland in zelfreguleringsbepalingen is vastgelegd. De Richtlijn moedigt juist uitdrukkelijk co-regulering (een combinatie tussen wetgeving en zelfregulering) aan, zo stelt zij.

Wat betreft alcoholetikettering en alcoholreclamebeperkingen in het kader van kankerpreventie, zal de minister bij de Europese Commissie aandringen om spoedig met wetgevingsvoorstellen hieromtrent te komen.

Dijkstra zegde ook toe de jaarlijkse monitor alcoholreclame van Panteia mee te nemen in de uitwerking van de aangenomen motie Jansen/Krul. Die uitwerking deelt ze voor de begrotingsbehandeling met de Kamer.

Bronnen: tweedekamer.nl en tweedekamer.nl.

Laatste nieuws