NL EN
DONEER NU!

Amerikaans onderzoek onder niet-drinkende werknemers

12 januari 2015

Amerikaanse onderzoekers vroegen aan niet-drinkende werknemers waarom ze niet drinken en wat ze tegen collega’s en klanten zeggen over hun niet-drinken. De redenen van deze werknemers om niet te drinken waren: persoonlijke redenen (41,4%), religieuze motieven (20,7%) en een alcoholisch verleden (37,9%).

Over één ding waren alle geïnterviewden het eens: “ik gedraag me afwijkend omdat ik niet drink en heb het gevoel daar iets mee te moeten doen.” Enkele ondervraagden gaven zelfs aan het idee te hebben harder te moeten werken om met collega’s en klanten in contact te komen en professioneel te kunnen slagen.
Het voorafgaande aan een drinkgelegenheid aankondigen dat je niet drinkt is onder de geïnterviewden niet populair. Zij brengen het onderwerp pas ter sprake als er een drankje wordt aangeboden.

Bron: nrcq.nl.

Onderzoek: tandfonline.com.

Laatste nieuws