NL EN
DONEER NU!

Verwijzing naar Halt bij overtreding art. 45 DHW

21 maart 2014

Verwijzing naar Halt bij overtreding art. 45 DHW Mr. H.J. Bolhaar, voorzitter van het College van procureurs-generaal, heeft laten weten dat – in overleg met het ministerie van Veiligheid en Justitie en Halt – besloten is dat voor overtreding van artikel 45 Drank- en Horecawet naar Halt verwezen mag worden.

Artikel 45 Drank- en Horecawet bepaalt (kort gezegd) dat jongeren onder de 18 jaar strafbaar zijn als zij op voor publiek toegankelijke plaatsen alcohol “aanwezig hebben”.

Naar verwachting zal naar aanleiding van deze beslissing van de procureurs-generaal het Besluit aanwijziging Halt-feiten worden aangepast. Dit zal afhangen van de uitkomsten van de evaluatie van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie-Centrum naar de leerstraf alcohol.

brief_art_45_dhw248_apv_en_halt-1.pdfbrief_art_45_dhw248_apv_en_halt-1.pdf (143 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl