NL EN
DONEER NU!

WHO-Commissie brengt advies ‘Time to Deliver’ uit

1 juni 2018

WHO-Commissie brengt advies ‘Time to Deliver’ uit Vandaag heeft de WHO Independent High-Level Commission on Noncommunicable Diseases haar advies uitgebracht over de mogelijkheden die landen hebben om op korte termijn actie te ondernemen tegen enkele belangrijke niet-overdraagbare aandoeningen en de daarmee samenhangende risico-factoren zoals roken en schadelijk alcoholgebruik, etc.

Het advies met de titel ‘Time to Deliver’, zal op 27 september a.s. besproken worden op een zogenaamde High-Level Meeting in het kader van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Het rapport geeft 6 aanbevelingen over de wijze waarop acties kunnen worden geformuleerd en uitgevoerd. Meer betrokkenheid van staatshoofden en een 'nieuwe relatie' met bepaalde industrieën (niet de alcoholproducenten!) behoren daartoe. Ook wordt ingegaan op de financiering van initiatieven, mogelijk door een 'multi-donor trustfonds'.

In het advies worden de Best Buys m.b.t. tabaksgebruik, schadelijk alcoholgebruik, ongezond eten, inactiviteit, cardiovasculaire ziekten, diabetes en kanker opgesomd. Wat betreft schadelijk alcoholgebruik gaat het om de bekende 3 Best Buys (hogere accijnzen, minder reclame, lagere beschikbaarheid).

Tijdens de presentatie van het advies zei Dr. Sania Nishtar, covoorzitter van de High-Level Commission, dat de meeste van de 26 leden een belasting op met suiker gezoete dranken steunden, maar dat één lid – later bleek het de vertegenwoordiger van de regering Trump te zijn – dwars lag. Ook was er binnen de High-Level Commission geen overeenstemming over het aansprakelijk stellen van producenten van riskante middelen.

Twee andere leden van de High-Level Commission, Ilona Kickbusch (directeur van het Global Health Centre van het Graduate Institute of International and Development Studies in Genève) en Katie Dain (Chief Executive Officer van de NCD-Alliance), lieten weten dat ze een veel steviger houding wilden ten aanzien van accijnzen. Dain vindt het jammer dat in het advies niet is ingegaan op reclamebeperkingen en op de kwalijke rol van Big Tobacco, Big Alcohol en Big Food, terwijl Kickbusch in het rapport de met alcoholgebruik samenhangende risico’s voor de volksgezondheid mist.

Bron onder meer: devex.com.

who-time-to-deliver_2.pdfwho-time-to-deliver_2.pdf (1,40 MB)

Laatste nieuws