NL EN
DONEER NU!

Alcoholbeleidsmaatregelen kunnen bijdragen aan beheersing zorgkosten

22 april 2020

Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft afgelopen week 16 ambtelijke adviesrapporten in het kader van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen naar de Tweede Kamer gezonden. Het gaat om adviezen van topambtenaren ten behoeve van de volgende kabinetsformatie. In het rapport over beheersing van de zorgkosten worden 40 beleidsopties genoemd en vele preventieve maatregelen, waaronder 5 alcoholbeleidsmaatregelen.

Het gaat om maatregelen die volgens het RIVM bewezen kostenbesparend of kosteneffectief zijn, waarbij een grens is gehanteerd van €20.000/per gewonnen QALY. Een negatief bedrag wijst op besparingen; een positief bedrag op kosten.

Bronnen: volkskrant.nl en rijksoverheid.nl.

Alcoholbeleidsmaatregelen kunnen bijdragen aan beheersing zorgkosten

Laatste nieuws