NL EN
DONEER NU!

Amendement over toezicht tabaksverkoopverbod in de horeca

21 maart 2024

Amendement over toezicht tabaksverkoopverbod in de horeca  Het Kamerlid Daniëlle Jansen van Nieuw Sociaal Contract heeft tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Verzamelwet VWS 2023 een amendement ingediend over het toezicht op het tabaksverkoopverbod in de horeca.

In het wetsvoorstel wordt de Alcoholwet zodanig gewijzigd dat er voor tabak een uitzondering komt op het verbod op kleinhandelsverkoop in horecalokaliteiten (artikel 14) en in horecapanden (artikel 15). Het argument is dat bij of krachtens de Tabaks- en rookwarenwet deze verkoop binnenkort al wordt verboden en het kabinet een dubbelverbod en dubbeltoezicht op tabaksverkoop in de horeca wil voorkomen.
Jansen vindt het onwenselijk om in de Alcoholwet expliciet te bepalen dat je tabaksproducten in de horeca mag verkopen en bij of krachtens de Tabaks- en rookwarenwet te bepalen dat dat verboden is. Dat leidt naar haar mening tot onwenselijke situaties.

Het amendement Jansen schrapt in de Alcoholwet het toestaan van tabaksverkoop in de horeca. En voegt in een nieuw derde lid van artikel 41 Alcoholwet toe dat de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit de enige instantie is die toezicht mag houden op het verbod op tabaksverkoop in de horeca.

Minister Conny Helder zei dat zij het amendementsvoorstel wetstechnisch niet zo fraai vindt, maar het vanuit het oogpunt van overzichtelijkheid van waar het tabaksverkoopverbod geldt, kon volgen. Zij laat het oordeel over dit amendement aan de Tweede Kamer.

Over de Verzamelwet VWS 2023 inclusief de amendementen, zal op dinsdag 26 maart worden gestemd.

Bron: tweedekamer.nl.

Update: het amendement is aangenomen. Alleen PVV, BBB en FvD stemden tegen.

amendement-jansen---over-het-toezicht-op-het-verbod-op-verkoop-van-tabakswaren-in-de-horeca.pdfamendement-jansen---over-het-toezicht-op-het-verbod-op-verkoop-van-tabakswaren-in-de-horeca.pdf (62,4 kB)

Laatste nieuws