NL EN
DONEER NU!

Commentaar STAP op nieuwe regelgeving gebaseerd op de Alcoholwet

4 mei 2020

De verwachting is dat de Tweede en Eerste Kamer de komende maanden gaan debatteren (en stemmen) over het voorstel voor een nieuwe Alcoholwet. Deze wet komt in plaats van de huidige Drank- en Horecawet. Bij deze wet komen twee nieuwe besluiten waarin talloze wetsartikelen nader worden uitgewerkt. Het gaat om het Alcoholbesluit en de Alcoholregeling. Op de concepten van beide besluiten kan iedereen tot 11 mei a.s. via internet reageren. Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP deed dat afgelopen week.

De belangrijkste punten van STAP zijn:

Geen mini-horeca in binnensteden en bij supermarkten
In de nieuwe Alcoholwet wordt de bestaande landelijke eis dat een horecagelegenheid minimaal een oppervlakte moet hebben van 35m2 losgelaten. Dit zal als gevolg hebben dat er meer drinkgelegenheden van alcohol komen, in mini-barretjes in de binnensteden, maar ook bij supermarkten en andere winkels. Alcohol wordt ruimer beschikbaar, wat zal leiden tot een toename van de alcoholproblematiek. Ook kinderen en jongeren zullen meer met alcohol en alcoholpromotie worden geconfronteerd. Dit onderdeel van de nieuwe Alcoholwet is daarmee lijnrecht in strijd met het Preventieakkoord van staatssecretaris Blokhuis, een akkoord dat juist bedoeld is om de alcoholproblematiek in Nederland te beperken.

Geen mini-bars in de post-corona-samenleving
Een tweede, nieuw argument waarom toestaan van kleinere barretjes in binnensteden en bij supermarkten onwenselijk is, heeft te maken met social distancing. In kleine lokaliteiten is het lastiger om afstand van elkaar te houden.

Geen proeverijen in borrelshops
STAP geeft in haar commentaar op het concept-Alcoholbesluit en de concept-Alcoholregeling ook aan tégen proeverijen in borrelshops te zijn. STAP vindt dat áls je als wetgever al bepaalt dat proeverijen in slijterijen kunnen worden gelegaliseerd, dat alleen kan worden toegestaan in slijtlokaliteiten die niet bij een supermarkt gevestigd zijn en die beschikken over een aparte grotere tweede lokaliteit of proeflokaal. Ook hier is een van de argumenten dat zo’n proeverij, zeker in de post-corona-samenleving, niet in kleine borrelshops (vaak is er minder dan 10 m2 vrije ruimte) past, waardoor ze in de praktijk verplaatst worden naar de supermarkt zelf of een van de ruimtes van de supermarkt.

Jongeren beter beschermen tegen alcoholreclame
STAP vindt ook dat nu er één alomvattend nieuw Alcoholbesluit wordt vastgesteld, het aanbeveling verdient in dat nieuwe besluit nadere regels te stellen op grond van artikel 2 Drank- en Horecawet/Alcoholwet.
STAP wil dat wordt vastgelegd dat alcoholreclame niet gericht of mede-gericht mag zijn op minderjarigen. Om jongeren extra te beschermen dient reclame maken voor alcoholhoudende dranken op sociale media ook verboden te worden.
STAP stelt dus voor te kiezen voor een verbod op alcoholreclame gericht op één doelgroep en een verbod op alcoholreclame via sociale media. Het kan op sociale media gaan om door een adverteerder verspreide reclame, maar ook via een door een alcoholproducent betaalde influencer. Advertenties en folders van supermarkten, slijters etc. waarin met betrekking tot alcoholhoudende drank slechts merken, soorten, prijzen en plaats van verstrekking worden genoemd, vallen niet onder de door STAP voorgestelde reclameverboden.

Verder wil STAP dat in het Alcoholbesluit of de Alcoholwet een definitie van alcoholreclame wordt opgenomen. Daaruit moet blijken dat er al sprake is van een reclame-uiting voor alcoholhoudende drank als er in de reclame gebruik wordt gemaakt van merknamen, symbolen of andere kenmerken van een alcoholhoudende drank. Daarmee wordt reclame voor bijvoorbeeld alcoholvrije drank of andere producten en diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van dergelijke merknamen, symbolen etc. wettelijk als alcoholreclame beschouwd.

commentaar-stap-op-concept-alcoholbesluit-en-concept-alcoholregeling.pdfcommentaar-stap-op-concept-alcoholbesluit-en-concept-alcoholregeling.pdf (580 kB)

Laatste nieuws