NL EN
DONEER NU!

Nieuw rapport over alcoholconsumptie en alcoholgerelateerde sterfte in Europa

28 september 2016

De WHO heeft voor het eerst de trends in alcoholconsumptie gedurende tientallen jaren en de daarmee samenhangende sterfte systematisch onderzocht voor alle landen in de Europese regio van de WHO. De resultaten zijn neergelegd in een rapport getiteld 'Public health successes and missed opportunities; trends in alcohol consumption and attributable mortality in the WHO European Region, 1990–2014'.

Het rapport bevat gegevens over alcoholconsumptie en -sterfte op nationaal, regionaal en subregionaal niveau. Uit het rapport blijkt dat de aan alcoholgebruik toe te schrijven sterfte in de Europese regio van de WHO tussen 1990 en 2014 met 4% is gestegen. Er zijn echter grote verschillen tussen de lidstaten.

Dr Jürgen Rehm, co-auteur van het rapport: "De alcoholconsumptie is de afgelopen 10 jaar in een aantal lidstaten gedaald. Dat resulteerde in minder alcoholgerelateerde sterfgevallen in die landen. Daaruit blijkt dat het mogelijk is om het drinkpatroon in een land te veranderen." Maar, in sommige Europese landen is alcoholconsumptie verantwoordelijk voor een kwart van alle sterfgevallen aan levercirrose, kanker, cardiovasculaire ziekten en ongevallen.

De resultaten van het rapport tonen aan dat er beleidsmaatregelen nodig zijn. De meest evidence-based en kosteneffectieve beleidsopties zijn: het verminderen van de beschikbaarheid, het verhogen van de accijns en een verbod op alcoholmarketing en -sponsoring. Deze drie beleidsopties zijn bekend als de door de WHO aanbevolen 'best buys'.

Bron: euro.who.int.

public-health-successes-and-missed-oportunities.pdfpublic-health-successes-and-missed-oportunities.pdf (5,20 MB)

Laatste nieuws