NL EN
DONEER NU!

Burgemeester Gooise Meren hoeft geen lagere bestuurlijke boete op te leggen

8 maart 2024

Burgemeester Gooise Meren hoeft geen lagere bestuurlijke boete op te leggen De rechtbank Midden-Nederland heeft het beroep ongegrond verklaard van een horecaondernemer die verlaging wilde van de bestuurlijke boete die hem was opgelegd door de burgemeester van Gooise Meren.

Bij overtreding van de Alcoholwet is de sanctie vaak een bestuurlijke boete. De hoogte van de bestuurlijke boete ligt vast in een bijlage bij het Alcoholbesluit. In dat wettelijk gefixeerde boetestelsel wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën Alcoholwetovertredingen, twee categorieën bedrijven en wel/niet recidive en zo ja, éénmaal of vaker.

In artikel 5:46, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht is echter bepaald dat het bestuursorgaan een lagere bestuurlijke boete oplegt, als de overtreder aannemelijk kan maken dat de vastgestelde bestuurlijke boete wegens bijzondere omstandigheden te hoog is.

Was daar in dit geval sprake van? De ondernemer stelt van wel. Hij was tijdens de controle aan de telefoon met een groothandel. Toen de testkoopster van de gemeente naar binnen liep, heeft zijn dochter even ingesprongen. Zodra de ondernemer zag wat er gebeurde, is hij achter de testkoopster aan gegaan. Hij heeft toen naar haar leeftijd gevraagd en gezegd dat het blikje bier niet aan haar verkocht had mogen worden.

De rechtbank is echter van oordeel dat de horecaondernemer geen argumenten noemt die aanleiding zijn om hem geen of een lagere boete op te leggen. Hij heeft niet aannemelijk kunnen maken dat er bijzondere omstandigheden waren en ook niet kunnen onderbouwen dat zijn financiële draagkracht gering is.

De hoogte van de bestuurlijke boete hoeft – volgens de rechtbank - dus door de gemeente niet te worden gematigd.

Bron: rechtspraak.nl.

Laatste nieuws