NL EN
DONEER NU!

Trimbos Instituut: '14% van de Nederlanders is riskante drinker'

22 november 2018

Trimbos Instituut: '14% van de Nederlanders is riskante drinker' Van de Nederlandse volwassen bevolking kan 14% als riskante drinker worden aangemerkt, stelt het Trimbos Instituut. Een riskante drinker is iemand die door zijn of haar drankgebruik problemen krijgt, zoals bijvoorbeeld het niet kunnen nakomen van verplichtingen of rijden onder invloed.

De gegevens zijn in 2016 verzameld onder 10.236 volwassenen, als onderdeel van de Leefstijlmonitor (LSM-A Middelen/Leefstijlmonitor Trimbos-instituut i.s.m. RIVM en CBS, 2016). Riskant alcoholgebruik is vastgesteld met behulp van de Alcohol Use Disorders Identification Screening Test (AUDIT).

"Van de 80% van de bevolking van achttien jaar of ouder die in het afgelopen jaar alcohol heeft gedronken, kan één op de zes als riskante drinker worden aangemerkt. Dit komt overeen met 1.790.000 personen oftewel 14 % van de totale bevolking", becijfert de organisatie op haar website.

Onder mannen die alcohol drinken, komen relatief meer riskante drinkers voor dan in de groep vrouwen die alcohol drinkt. Ook is er een verschil tussen hoger opgeleiden en lager opgeleiden. Het aandeel riskante drinkers onder hoger opgeleiden die alcohol drinken is twee keer zo groot als onder lager opgeleide gebruikers van alcohol.

"Riskante gebruikers ervaren vergeleken met niet-riskante gebruikers veel vaker aan alcohol gerelateerde problemen, zoals geheugenverlies, agressie, vandalisme of een ongeval (27,9% versus 1,6%)", schrijft het Trimbos. “Ook zijn riskante alcoholgebruikers vaker in contact geweest met de politie door hun alcoholgebruik (16,3 % versus 2,7 %)."

Bron: nu.nl.

factsheet-riskant-alcoholgebruik-in-nederland_1.pdffactsheet-riskant-alcoholgebruik-in-nederland_1.pdf (2,48 MB)

Laatste nieuws