NL EN
DONEER NU!

Goes wil aandacht voor drankgebruik onder 55-plussers

25 juli 2021

Goes wil aandacht voor drankgebruik onder 55-plussers De gemeente Goes is al jaren bezig met preventie en het terugdringen van gebruik als het gaat om alcohol, drugs en tabak. In een nieuw plan van aanpak zijn de verschillende doelstellingen gebundeld en zijn er enkele nieuwe aan toegevoegd, waaronder het problematisch alcoholgebruik onder 55-plussers.

De tweede nieuwe doelstelling in het plan is het tegengaan en terugdringen van problematisch gebruik van genotsmiddelen - waaronder ook lachgas - onder jongeren. "Het is een betrekkelijk nieuw fenomeen. Daarin laat Goes zich helaas ook niet onbetuigd. Daar willen we flink op inzetten", volgens wethouder André van der Reest,

Verder is er in het plan aandacht voor preventie en het aanpakken van alcoholgebruik onder jongeren tot 23 jaar. Tot slot hoopt de gemeente dat er in 2040 dat er een rookvrije generatie is opgestaan. Voorlichting en educatie zijn daarbij de sleutelbegrippen.

De gemeente wil jaarlijks ruim 50.000 euro gaan inzetten om het plan handen en voeten te geven. Er wordt onder meer samengewerkt met de SMWO, de Stichting Maatschappelijk werk en Welzijn Oosterschelderegio.

De gemeenteraad moet zich nog over het plan buigen.

Bron: omroepzeeland.nl.

Laatste nieuws