NL EN
DONEER NU!

Muziek heeft invloed op smaakbeoordeling bier

24 juni 2016

Onderzoekers uit Nederland, België en Engeland zijn nagegaan welke invloed muziek heeft op de smaakbeoordeling van bier. Hiervoor werden 340 vrijwilligers onderworpen aan een smaaktest. De deelnemers proefden tweemaal hetzelfde bier, maar met andere muziek. Een aparte groep beoordeelde het bier zonder muziek.

Wanneer deelnemers tijdens het proeven van het bier luisterden naar vrolijke muziek met hoge tonen smaakte het bier zoeter dan wanneer ze luisterden naar muziek met scherpe tonen of veel bastonen. De muziek met zware bastonen maakte dat de deelnemers het alcoholpercentage hoger inschatten en het bier bitterder vonden.

Bron: hpdetijd.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl