NL EN
DONEER NU!

Blokhuis wil betere regelgeving rond internetverkoop

19 november 2018

Blokhuis wil betere regelgeving rond internetverkoop Uit antwoorden van Paul Blokhuis op vragen van Henk van Gerven (SP) blijkt dat de staatssecretaris zich nog steeds buigt over aanpassing van de regelgeving rond verkoop van alcoholhoudende dranken "op afstand".

Blokhuis wijst er in zijn antwoord op dat het toezicht op de alcoholverkoop “op afstand” aan minderjarigen, voor gemeenten complex is. Het is voor een toezichthouder vrijwel onmogelijk om op het moment van verstrekking (vaak een voordeur) aanwezig te zijn. Daarnaast hebben gemeenten de mogelijkheid om testaankopen te doen, maar dit is een relatief ingewikkeld en arbeidsintensief proces. Ook uit de evaluatie van de Drank- en Horecawet kwam naar voren dat online verkoop van alcohol op decentraal niveau niet eenvoudig te handhaven is.

De staatssecretaris verkent daarom de mogelijkheden om de naleving van de leeftijdsgrens bij online verkoop te verbeteren. Hij verkent of het mogelijk is de naleving te verbeteren door wijziging van de Drank- en Horecawet. Het mogelijk centraliseren van het toezicht op online verkoop betrekt hij daarbij. De handhaving vindt nu door praktische belemmeringen nauwelijks plaats.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws