NL EN
DONEER NU!

18,2% van de jongeren heeft afgelopen 4 weken gebinged

28 mei 2024

18,2% van de jongeren uit klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs heeft in de afgelopen 4 weken wel eens 5 of meer glazen alcohol gedronken (binge drinken). 15,3% is de afgelopen 4 weken dronken geweest. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023.

Vergeleken met 2015 is er op landelijk niveau een daling van het percentage leerlingen dat zegt de afgelopen 4 weken gebinged te hebben. Kijken we echter naar gerapporteerde dronkenschap of aangeschoten zijn de afgelopen 4 weken, dan zien we nauwelijks verschil tussen 2015 en 2023.

Hoewel binge drinken en dronkenschap in de afgelopen 4 weken vooral worden gerapporteerd door 4de klassers (resp. 29,3% en 25,9%), zien we ook al zelfrapportage van binge drinken en dronkenschap door 2de klassers (resp. 6,6% en 4,4%). Er zijn weinig verschillen tussen jongens en meisjes, hoewel binge drinken over het algemeen vaker voorkomt bij jongens. 1% van de jongeren heeft in de vragenlijst aangegeven zich anders te voelen dan een jongen of een meisje. Hoewel dit een klein percentage betreft, zien we dat zij vaker binge drinken en dronkenschap rapporteren dan de groep 'jongens' of de groep 'meisjes’.

De Gezondheidsmonitor Jeugd is een onderzoek over gezondheid, leefstijl en welzijn dat sinds 2015 elke vier jaar wordt uitgevoerd onder jongeren van klas 2 en klas 4 door de GGD'en en het RIVM. In 2021 werd er een extra meting uitgevoerd vanwege de coronaperiode. In 2023 vulden 188.000 jongeren van 885 scholen de vragenlijst in over gezondheid, leefstijl en welzijn.

Bronnen: monitorgezondheid.nl en ggdghor.nl.

18,2% van de jongeren heeft afgelopen 4 weken gebinged

gezondheidsmonitor-jeugd-2023.pdfgezondheidsmonitor-jeugd-2023.pdf (1,18 MB)

Laatste nieuws